fredag 23. mai 2014

Amor Fati

Ikke som en cæsar gjorde, 
skal du med et sverd bevæbne
 
deg mot verden, men med ordet;
 
Amor Fati - elsk din skjebne.

Denne formel skal du fatte 
som din sterkeste befrier:
 
Du har valgt din sti i krattet.
 
Ikke skjel mot andre stier!

Også smerten er din tjener. 
Lammet, sønderknust, elendig
 
ser du at den gjenforener
 
deg med det som er nødvendig.

Også fallet, også sviket 
hjelper deg som dine venner.
 
Dine nederlag er rike
 
gaver, lagt i dine hender.

Engang skal du, tilfredsstillet 
av å bli din skjebne verdig
 
vite: Dette har jeg villet.
 
Alt som skjer meg skjer rettferdig.

Si da, når din levegledes 
grønne skog er gjennomvandret:
 
Intet vil jeg anderledes.
 
Intet ønsker jeg forandret.

- André Bjerke -


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar