fredag 23. mai 2014

Til deg


Det er bare jeg som er meg
I hele verden finnes ingen andre som er nøyaktig lik meg.
Det finnes mennesker som har noe likt med meg,
men ingen er satt sammen akkurat som meg:
Derfor er alt som kommer fra meg, ekte og mitt,
fordi det er jeg alene som velger det.

Jeg eier alt ved meg -
kroppen min,
og alt den gjør;
forstanden,
med alle tanker og idéer;
mine øyne med bildene
og alt de beskuer,
mine følelser
uansett hvilke.
SINNE,
glede,
skuffelse,
kjærlighet,
spenning;
Min munn
og alle ropene som kommer ut av den
høflige, milde eller grove, sanne eller usanne;
Min stemme
skarp eller myk:
og alle mine handlinger,
enten de er rettet mot andre
eller mot meg selv

Derfor kan jeg være glad i meg selv
og være fullt og helt venn med meg selv.
Da kan jeg gjøre det mulig for hele meg å arbeide til mitt eget beste.

Jeg vet det er sider ved meg
selv som forvirrer meg,
og andre sider som jeg ikke kjenner.
Men så lenge jeg er vennlig
og kjærlig stemt mot meg selv,
kan jeg med mot og håp søke
etter løsningen på gåtene,
og etter måter å finne ut mere
om meg selv på.

Jeg kan se,
høre,
føle,
tenke,
snakke
og handle.

Jeg har de redskaper som trengs
for å overleve,
være nær andre,
være produktiv, og få
mening og orden ut av den verden av mennesker
og ting som omgir meg.

Jeg eier meg,
og derfor kan
jeg dirigere meg.
Uansett hvordan
jeg ser ut
og høres ut,
hva jeg enn sier eller gjør,
og hva jeg enn tenker og føler
i en bestemt situasjon
er det meg.

Dette er ekte og viser
hvor jeg
befinner meg akkurat da.
Når jeg senere ser tilbake på
hvordan jeg så ut eller hørtes ut,
hva jeg sa og gjorde,
og hvordan jeg tenkte og følte,
kan noe som viser seg
ikke lenger
å passe så godt.

Jeg kan kvitte meg med det
som ikke passer,
beholde det som viste seg å passe,
og finne på noe nytt i stedet for
det jeg kvittet meg med.

- Virginia Satir -


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar