fredag 23. mai 2014

Til deg


Det er bare jeg som er meg
I hele verden finnes ingen andre som er nøyaktig lik meg.
Det finnes mennesker som har noe likt med meg,
men ingen er satt sammen akkurat som meg:
Derfor er alt som kommer fra meg, ekte og mitt,
fordi det er jeg alene som velger det.

Jeg eier alt ved meg -
kroppen min,
og alt den gjør;
forstanden,
med alle tanker og idéer;
mine øyne med bildene
og alt de beskuer,
mine følelser
uansett hvilke.
SINNE,
glede,
skuffelse,
kjærlighet,
spenning;
Min munn
og alle ropene som kommer ut av den
høflige, milde eller grove, sanne eller usanne;
Min stemme
skarp eller myk:
og alle mine handlinger,
enten de er rettet mot andre
eller mot meg selv

Derfor kan jeg være glad i meg selv
og være fullt og helt venn med meg selv.
Da kan jeg gjøre det mulig for hele meg å arbeide til mitt eget beste.

Jeg vet det er sider ved meg
selv som forvirrer meg,
og andre sider som jeg ikke kjenner.
Men så lenge jeg er vennlig
og kjærlig stemt mot meg selv,
kan jeg med mot og håp søke
etter løsningen på gåtene,
og etter måter å finne ut mere
om meg selv på.

Jeg kan se,
høre,
føle,
tenke,
snakke
og handle.

Jeg har de redskaper som trengs
for å overleve,
være nær andre,
være produktiv, og få
mening og orden ut av den verden av mennesker
og ting som omgir meg.

Jeg eier meg,
og derfor kan
jeg dirigere meg.
Uansett hvordan
jeg ser ut
og høres ut,
hva jeg enn sier eller gjør,
og hva jeg enn tenker og føler
i en bestemt situasjon
er det meg.

Dette er ekte og viser
hvor jeg
befinner meg akkurat da.
Når jeg senere ser tilbake på
hvordan jeg så ut eller hørtes ut,
hva jeg sa og gjorde,
og hvordan jeg tenkte og følte,
kan noe som viser seg
ikke lenger
å passe så godt.

Jeg kan kvitte meg med det
som ikke passer,
beholde det som viste seg å passe,
og finne på noe nytt i stedet for
det jeg kvittet meg med.

- Virginia Satir -


Mannfolk er som sjokolade

Mannfolk er som en plate melkesjokolade;
Sjarmerende innpakning 
Vanvittig fristende
Utrolig søt 
Til tider kvalmende 
Deilig når du har fått en bit 
Lett å få nok av 
Absolutt ikke bra for deg 
Umulig å ligge unna 
- og fryktelig vanskelig å dele med andre!

Fremtidsperspektiv for Kyrres’s 90-årsdag

ÅRET ER 2068
Melodi: Julekveld i skogen

Det er fest for gamle Kyrre – glemt er gikt og svake knær
Her står stemningen i taket – vi vet ikke hvor vi er
Vi begynner ganske tidlig – slik at alle rekker hjem,
For på hjemmet der vi bor der slukkes lyset klokka fem.

Utpå ull og mamelukker har vi finstasen vår på
Og vi sitter på en pute for vi er blitt ganske små
Denne puta har vi alle sammen sparepenger i
Nei hvem ville vel ha tiltrodd oss slik kløkt og fantasi.

Ja hos Kyrre er vi samlet til litt vin og øl og brød
Men først teller vi hverandre – det er ingen som er død
Ja, da blir vi ganske glade, liten tåre spretter frem
Og vi pusser våre briller, vi har hundrevis av dem.

Ja, så spiser vi av maten, ja vi spiser det vi ser
Men vi blir jo ikke mette for det meste detter ned……….
Så vi skåler litt til siden – til en fjong og pyntet fru
Mens det surrer oppi huet – hvem i huleste er du??

Så skal Kyrre si ei skrøne og en vits – ja kanskje to
De som husker knegger tannløst, men de fleste er på do
Skål for fordums arbeidsdager – akk og ve hvor tiden går
Det er ingen som har ”gjort det” på de siste tredve år

Vi har drukket vin og kaffe, men avec’n har’n gjemt
Og i stuen brenner bordet – lysene har Kyrre glemt
Og på ruten trommer regnet, tromme tromme trommelom
Ned i glassene vi titter – de er alle sammen tom

Men med ett går døre opp – det høres glade rop og trinn
Det er alle våre pleiere – i stua de går inn
Opp i kurven har de bleier, skitepiller, klut og stell
Og vi hygget oss hos Kyrre – DET BLE FEST ALLIKEVEL

Amor Fati

Ikke som en cæsar gjorde, 
skal du med et sverd bevæbne
 
deg mot verden, men med ordet;
 
Amor Fati - elsk din skjebne.

Denne formel skal du fatte 
som din sterkeste befrier:
 
Du har valgt din sti i krattet.
 
Ikke skjel mot andre stier!

Også smerten er din tjener. 
Lammet, sønderknust, elendig
 
ser du at den gjenforener
 
deg med det som er nødvendig.

Også fallet, også sviket 
hjelper deg som dine venner.
 
Dine nederlag er rike
 
gaver, lagt i dine hender.

Engang skal du, tilfredsstillet 
av å bli din skjebne verdig
 
vite: Dette har jeg villet.
 
Alt som skjer meg skjer rettferdig.

Si da, når din levegledes 
grønne skog er gjennomvandret:
 
Intet vil jeg anderledes.
 
Intet ønsker jeg forandret.

- André Bjerke -


Hjertevenner

Husk: det er alltid så mye bedre med noen få gode hjertevenner,
enn en stor flokk med hjerteknusere.. ♥

Du er

- Du er sterk, når du tar sorgene dine og lærer de å smile. 
- Du er modig, når du overvinner frykten din og lærer andre å gjøre det samme.
- Du er kjærlig, når din egen smerte ikke gjør deg blind for andres smerte.
- Du er vis, når du kjenner grensene for din egen kunnskap.
- Du er ekte, når du innrømmer de gangene du lurer deg selv.
- Du er i livet, når gårsdagens tabber betyr mindre enn morgendagens håp.
- Du vokser, når du erkjenner hva du er fremfor hva du ønsker å bli.
- Du er fri, når du kontrollerer deg selv og ikke behøver å kontrollere andre.
- Du er vakker, når du ikke behøver et speil for å fortelle deg selv det.
- Du er rik, når du ikke trenger mer enn hva andre har.

Og du er deg selv når du har fred i deg selv for hva og hvem du ikke er.

De nære ting

Alle trenger drømmer
Det er en måte å overleve virkeligheten på
Men vi trenger også å være fornøyd med det vi har

- De nære ting

Kanskje kan livet vårt virke kjedelig og ensformig,
og vi vil lengte etter forandring,
klatre over det ene gjerde etter det andre
bare for å oppleve
at det faktisk ikke var grønnere der

- Vi blir rotløse

Finner ikke fred noen steder
Er vi borte, vil vi hjem
Er vi hjemme, vil vi bort
Frihetselskende, kaller vi oss
Men er dette frihet?

Et evig jag om å finne meningen med livet
Finne roen i oss selv, vil jeg si

Derfor mener jeg det er så viktig
å se på det vi har rundt oss
Se all skjønnheten,
all kjærligheten,
alle verdiene vi har rundt oss

Tenke over alt det vi har
å være takknemlig for i livet
Hvor rike vi er
Vi kan foredle oss selv,
bare ved å tenke over hva vi har,
for ingenting her i livet
er selvfølgeligheter

Faktisk så kan vi selv gjøre mye for
at akkurat der vi er her og nå,
er den grønneste plassen på jord
og da trenger vi ikke å klatre over
all verdens gjerder
for å finne et bedre sted å være

Freden og roen finnes bare et sted
og det er i oss selv.

Rettigheter for en som elsker seg selv

Jeg har rett til å være meg selv,
som jeg er og som jeg ønsker å være
Jeg har rett til å tenke og føle slik jeg velger,
og være den endelige dommer av mine tanker og handlinger

Jeg har rett til å elske hvem jeg vil,
og tillate meg selv å bli elsket igjen.
Jeg har rett til å respektere og elske meg selv,
og bli en vinner i livet,
så lenge jeg er ærlig og ikke manipulerer andre mennesker

Jeg har rett til å forandre meg,
vokse, lære om meg selv og min verden,
og å gjøre feil og være ansvarlig for dem
Jeg har rett til å si nei og være uavhengig av at andre skal like meg

Jeg har rett til privatliv, tid til kvalitativt samvær med meg selv,
og til å holde deler av mitt liv privat for andre
Jeg har rett til å spørre andre om råd i saker som angår meg selv og mitt liv,
og til å bli hørt og tatt på alvor

Jeg har rett til å få tillit fra andre,
og få mulighet til å gjøre det godt igjen om jeg bryter denne
Jeg har rett til å ombestemme meg,
til å endre synspunkt,
uten å måtte begrunne eller rettferdiggjøre meg selv eller mine valg

Jeg har rett til å si jeg vet ikke eller ikke svare på spørsmål
fra dem som ikke har rett til å spørre
Jeg har rett til å løse mine egne problemer
og på den måten jeg selv velger,
ta mine egne avgjørelse og finne min egen lykke i verden

Mennesker kommer og går

Mennesker kommer ofte inn i livet ditt av spesielle årsaker, for en kort periode, eller for livstid. Når du vet hvilken type person det er, vet du hva du skal gjøre for den personen og vice versa. Når noen trer inn i livet ditt av en årsak skyldes dette vanligvis et behov som du har uttrykt. Vedkommende har kommet for å hjelpe deg gjennom en vanskelighet, gi deg veiledning og støtte, hjelpe deg fysisk, følelsesmessig eller åndelig.

Disse synes som en gudegave og de er det! De kommer fordi du behøver dem. Så, - uten at du gjør noe fra eller til, - eller på et gitt tidspunkt, sier eller gjør personen noe som avslutter forholdet. Av og til dør de, noen ganger blir de bare borte. Av og til griper de inn og tvinger deg til å ta et standpunkt. Hva vi må forstå er at når vårt behov imøtekommes, når vårt ønske er oppfylt, er deres arbeid utført. Når bønnen som du sendte er besvart, er det på tide å reise videre.

Noen mennesker kommer inn i livet ditt for en kort periode, fordi det er din tur til å dele, vokse og lære. De får deg til å slappe av, eller får deg til å le. Kanskje lærer de deg noe som du aldri har kunnet. Ofte gir disse deg stor glede. Tro på det! Det er sant! - Men bare for en periode. Livstidsforhold gir deg livstids lærdom: Kunnskap som må bygges opp over tid, for å gi et solid og nært grunnlag. Du skal akseptere lærdommen, elske personen og bruke alt du lærer i andre tilfeller, og andre deler av livet. Det sies at kjærlighet gjør blind - men vennskap gjør klarsynt (clairvoyant). Takk for at du er en del av mitt liv! :)

Det gode liv

Gå rolig midt i larmen og jaget, og husk hvilken fred det ligger i tausheten. 
Vær på god fot med alle mennesker, så langt det er mulig uten underdanighet.
Uttal din mening klart og stilferdig , men lytt til andre, selv de kjedelige og uvitende, for også de har sin historie.
Unngå de høyrøstede og aggressive, de er til ergelse for ens sinn.

Sammenlikner du deg selv med andre kan du lett bli forfengelig eller bitter,
for du vil alltid finne mennesker som er større eller mindre enn deg.
Gled deg derfor over dine egne prestasjoner såvel som over dine planer.
Vær tro mot ditt arbeid eller virke uansett hvor beskjedent det er,
for husk at det ligger varig verdi i lykkens skiftende spill.

Vær forsiktig når du inngår en handel for verden er full av svik.
Men la ikke det gjøre deg blind for alle dens gode sider.
Mange streber etter høye idealer,
og heltemot finner man overalt.
Vær deg selv.
La deg ikke forlede til å hykle hengivenhet.

Vær ikke kynisk overfor kjærligheten, for tross tørke og skuffelser så overvintrer den som gresset.
Ta vel imot de erfaringer årene gir deg og gi slipp på de gleder som hører ungdommen til uten å klage.
Samle åndelig styrke til å stå imot hvis uhell rammer deg, men plag ikke deg selv med innbilninger.
Mye av vår angst har sin rot i tretthet og ensomhet.

Øv en sunn selvdisiplin, men vær forøvrig god mot deg selv.
For du er barn av universet.
Akkurat som trærne og stjernene har du rett til å være her.
Og enten du kan forstå det eller ikke så utvikler universet seg uten tvil som det skal.
Lev i fred med deg selv i livets virvar.
For med all sin humbug, alt sitt slit og sine knuste drømmer er verden fremdeles vakker.
Vær varsom.
Streb etter det gode liv.

Små tekster til kort

Hvor enn du er
i hjertet er jeg med
--
Små mirakler
fins der du
minst venter det
--
Venner er
hverdagsengler
--
Spre kjærlighet!
--
Du er sola mi!
--
Du sprer solskinn i hjertet
--
Tanken på deg

lyser opp hverdagen

Tråder i en vev

Mørke tråder ble slått inn
i et ungt og følsomt sinn.
Nå har trådene fått liv
i et større perspektiv.

Uten sorgens fargeklang
neppe noen lykkesang.
Hva var mine blomster blitt
mot en annen koloritt?

Skytler kommer, skytler går.
Veven har tatt mange år.
Fargene blir fler og fler.
Mønsteret vises mer og mer.

Skulle noe vært tatt bort?
Kanskje en kontur i sort?
Nei, min vev skal være slik.
Fargespillet gjør meg rik.

- Dagny Tande Lid -  

The left and the right brain

Left brain:
I am the left brain.
I am a scientist.
A mathematician.
I love the familiar.
I categorize.
I am accurate.
Linear.
Analytical.
Strategic.
I am practical.
Always in control.
A master of words and language.
Realistic.
I calculate equations and play with numbers.
I am order.
I am logic.
I know exactly who I am.


Right brain:
I am the right brain.
I am creativity.
A free spirit.
I am passion.
Yearning.
Sensuality.
I am the sound of roaring laughter.
I am taste.
The feeling of sand beneath bare feat.
I am movement.
Vivid colors.
I am the urge to paint on an empty canvas.
I am boundless imagination.
Art.
Poetry.
I sense.
I feel.
I am everything I wanted to be. 


----  ----  ----  ----  ----

I know who I am..... Who are you - the left or the right brain?

En egen verden inni meg

Inne i meg finnes en egen verden,
en verden av gleder og sorger,
den er skapt av erfaringene mine
og forandres fra dag til dag.
Inne i min egen verden finner
jeg selve essensen av meg selv
- og det er sjelden jeg slipper noen helt inn hit.

 De få som virkelig klarer å komme seg inn hit
finner seg som regel godt tilrette 
og blir værende for lang, lang tid.
De finner omsorg, innsikt, forståelse,
sinne, humor, nysgjerrighet, åpenhet 
og en verden som er helt og holdent deres, 
på godt og vondt.

De vet de er spesielle
og de vet de er med å forme 
det som skjer inne i meg.
Trå varsomt hvis du noen ganger finner veien inn dit, 
kan hende du finner en venn for livet....... ♥ 

I sorgen

Du kan felle tårer for at hun er borte,
eller du kan smile fordi hun har levd.

Du kan lukke øynene og be om at hun kommer tilbake,
eller du kan åpne øynene dine og se alt hun etterlot.

Hjertet ditt kan være tomt, fordi du ikke kan se henne,
eller du kan være full av den kjærlighet dere har delt.

Du kan snu ryggen til morgendagen og leve i går,
eller du kan være glad for i morgen på grunn av igår.

Du kan velge å bare huske at hun er borte,
eller du kan ivareta hennes minne og la hun leve videre.

Du kan gråte og lukke hjertet, være tom og slå tilbake.
Eller du kan gjøre hva hun ville ha ønsket:
smile, åpne øynene, vis kjærlighet og syng med hjertet

Du kan felle tårer for at hun er borte,
eller du kan smile fordi hun har levd.

Du kan lukke øynene og be om at hun kommer tilbake,
eller du kan åpne øynene dine og se alt hun etterlot.

Hjertet ditt kan være tomt, fordi du ikke kan se henne,
eller du kan være full av den kjærlighet dere har delt.

Du kan snu ryggen til morgendagen og leve i går,
eller du kan være glad for i morgen på grunn av i går.

Du kan velge å bare huske at hun er borte,
eller du kan ivareta hennes minne og la hun leve videre.

Du kan gråte og lukke hjertet,
være tom og slå tilbake.

Eller du kan gjøre hva hun ville ha ønsket:
smile, åpne øynene, vis kjærlighet og syng med hjertet

Hverdagsengler

En hverdagsengel går ved din side med små, varsomme skritt lytter,
tar seg tid, ser og er tilgjengelig

En hverdagsengel fordømmer ikke,
men viser omsorg og er nær

En hverdagsengel har visom, den invaderer ikke
men støtter og utfordrer på samme tid
Den overtar ikke rattet når du har kjørt deg fast
men legger planker under hjulene så de får feste

En hverdagsengel har humor
er gledesspreder og jubler når du lykkes

En hverdansengel tåler dine tårer
og er ikke redd for å vise sine egne

En hverdagsengel har trygg lagringsplass for betroelser
helt fri for lekkasjer

En hverdagsengel opererer i det stille
og etterlater seg ikke merker i terrenget

men...
et tynt gullstøv observeres på grusen når den har passert

torsdag 22. mai 2014

Tantelykke

To blå øyne
i et barnefjes
stråler om kapp
med sola.
To små hender
rekkes fram
mot tantes
trygge favn.
Et stort smil
i et lite barnefjes
på tante sitt kne.
Lykkelig.

Sov godt, lille pike

Jeg lister meg inn på mine tær.
Brer over din dyne, og synker ned på knær

Jeg hører din pust og kysser ditt kinn
Gode ønsker jeg sender deg i mitt stille sinn

Ut av ditt vindu, ser jeg månen på deg vakte
Jeg lister meg ut, stille og sakte.


Gled deg til dagen i morgen
Når du atter hiver leker ut av korgen

Drøm så søtt om latter og lek.
Om at du tegner en fargerik strek.

Lukk igjen dine øyne, så små.
Tenk på stjerner og prøv dem å nå.

Sov du godt nå, lille pike
av deg finnes der ingen like

Bønn til et barn

Jeg stryker hånden over ditt myke kinn,
mens jeg tørker en tåre fra øyenkroken min.
Det er ikke en tåre av sorg eller smerte,
men et bevis på den sterke kjærligheten i mitt hjerte.
Jeg prøver å forestille meg hvordan din framtid vil være,
mens jeg ber en stille bønn om at du får alt du ønsker deg, kjære...

Men jeg vet jo at veien ikke alltid er rett,
 å velge riktig er ikke alltid like lett...
Du vil nok møte motgang, smerte og sorg,
men til slutt vil du finne lykkens borg.
Der vil du finne hvile på en sterk og god arm
og kanskje huske minner fra vår myke favn. 

Når stormen uler på sitt verste og du er trist og lei
- lukk øynene og tenk på at vi elsker deg!
For uansett hvor i verden du vil være,
skal du vite at vi er der for deg, vår kjære!