fredag 23. mai 2014

Mennesker kommer og går

Mennesker kommer ofte inn i livet ditt av spesielle årsaker, for en kort periode, eller for livstid. Når du vet hvilken type person det er, vet du hva du skal gjøre for den personen og vice versa. Når noen trer inn i livet ditt av en årsak skyldes dette vanligvis et behov som du har uttrykt. Vedkommende har kommet for å hjelpe deg gjennom en vanskelighet, gi deg veiledning og støtte, hjelpe deg fysisk, følelsesmessig eller åndelig.

Disse synes som en gudegave og de er det! De kommer fordi du behøver dem. Så, - uten at du gjør noe fra eller til, - eller på et gitt tidspunkt, sier eller gjør personen noe som avslutter forholdet. Av og til dør de, noen ganger blir de bare borte. Av og til griper de inn og tvinger deg til å ta et standpunkt. Hva vi må forstå er at når vårt behov imøtekommes, når vårt ønske er oppfylt, er deres arbeid utført. Når bønnen som du sendte er besvart, er det på tide å reise videre.

Noen mennesker kommer inn i livet ditt for en kort periode, fordi det er din tur til å dele, vokse og lære. De får deg til å slappe av, eller får deg til å le. Kanskje lærer de deg noe som du aldri har kunnet. Ofte gir disse deg stor glede. Tro på det! Det er sant! - Men bare for en periode. Livstidsforhold gir deg livstids lærdom: Kunnskap som må bygges opp over tid, for å gi et solid og nært grunnlag. Du skal akseptere lærdommen, elske personen og bruke alt du lærer i andre tilfeller, og andre deler av livet. Det sies at kjærlighet gjør blind - men vennskap gjør klarsynt (clairvoyant). Takk for at du er en del av mitt liv! :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar